Myšlienková mapa je úžasný vizuálny nástroj a jednoznačne patrí aj do školy. Prinášam niekoľko programov pre školské prostredie rozdelené podľa cieľovej skupiny. Ponúkam tréningy, workshopy alebo prednášky k tejto úžasnej kreatívnej technike.

Prečo mapy patria do školy?
Myšlienková mapa má v školskom a vzdelávacom prostredí široké spektrum použitia. Vedia ju efektívne využiť deti aj ľudia pre potrebu učenia a rozvoja. Dokáže však byť úžasne prínosná aj pre tých, ktorí podporujú a poskytujú rozvoj. Môžu ju však využiť nielen učitelia a učiteľky, ale aj  lektori a lektorky, mentori a mentorky či pri práci v koučovacom procese. 

 

Lepšie pamätanie
a jednoduchosť učiva.

Zápis poznámok
a lepší prehľad.

Práca v tímoch
na projektoch.

Pomôcka do
vzdelávacieho procesu.

Riadenie a organizácia
projektov.

Analýza a hodnotenie
vzdelávania a rozvoja.

Myšlienková mapa do lavice

Mapa pomáha vidieť veci v súvislostiach, podporuje lepšie pamätanie si. Mapu je možné využiť ako čitateľský denník, zápis poznámok z knihy alebo aj pre otázky ku skúške. Má naozaj široké možnosti využitia pre všetky predmety a každé učivo, ktoré deti a mladí ľudia preberajú.

Myšlienkové mapy do zborovne

Táto kreatívny technika pomáha aj ľuďom, ktorí vzdelávajú. Pomáhajú pri plánovaní vzdelávacieho procesu, môžu byť dobrým pomocníkom pri organizácií akcií, výletov alebo udalostí. Taktiež sa dá využiť pri analýze situácií alebo kolektívu, či práci projektového tímu.

Myšlienkové mapy 
pre rozvoj a rast

Myšlienková mapa pomáha všetkým, kto pracuje na rozvoji či už seba alebo druhých. Napomáhajú pri štruktúrovaní rozvoja, analýze cieľov a vízií, dajú sa použiť ako nástroj na analýzu jednotlivcov ale aj skupiny, ktorú rozvíjame. Pomocou nej dokážete vidieť súvislosti medzi rôznymi faktormi vzdelávania, metodikou ale aj členmi vzdelávacej skupiny.

Čo pre Vás môžem pripraviť?

 

Online workshopy 

Poldňové workshopy pre skupiny pre spoznanie myšlienkových máp a možnosti ich využitia pre svoj život

Tréningy na mieru

Skupinové interkatívne workshopy s praktickou tvorbou myšlienkových máp na mieru konkrétnej skupine 

Mentoring

Individuálne poradenstvo k myšlienkovým mapám pre potreby jednotlivca alebo  malej skupiny.